Stabilne instalacije za gasenje pozara

Провера испоручивања и сервисирање стабилних система за гашење пожара (инсталација инсталације са водом и течношћу, ЦО2 инсталација за гашење пожара, инсталација са халоном, фалотроном, ФМ200 и инсталација са прахом).
За све извршене провере достављамо стручни налаз који потврђује исправност система за гашење пожара или евентуално указује на њихову неисправност.
Стручни налаз је у потпуности валидан документ за противпожарну полицију.