Ispitivanje hidranata

Specijalizovani smo za merenje i kontrolu protoka i pritiska vode u hidrantskoj mreži sa izdavanjem stručnog nalaza.
  • Ispitivanje vatrogasnih creva na hladni vodeni pritisak kao i izgradniu i savetovanjem u izgradnji hidrantske mreže.
  • Merenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži vrši se na 6. meseci.