Servis PP aparata

Posedujemo nov i moderan servis vatrogasne opreme,  sa  mogućnošcu  brze  usluge redovnog servisiranja vatrogasne opreme, reparacije starih aparata, ispitivanja na pritisak, farbanje, veliki izbor rezervnih delova.

Naše usluge servisiranja vatrogasne opreme, koristi preko 250 većih i manjih preduzeća.

Vršimo servis, kontrolu i održavanje protivpožarnih aparata "S" i "CO2" tipa i to:

  • periodični pregled protivpožarnih aparata (na 6. meseci),
  • servisiranje i punjenje aparata nakon upotrebe,
  • zamena delova,
  • farbanje aparata,
  • ispitivanje na hladni vodeni pritisak
  • ispitivanje čeličnih boca vatrogasnih aparata sa komprmovanim gasovima na hladan vodeni pritisak (HVP),
  • ispitivanje posuda "S" aparata za gašenje početnih požara prahom na hladni vodeni pritisak (HVP) sa izdavanjem stručnog nalaza.